Home » Sparen » Vraag & Antwoord » Wat is een roerende voorheffing?

Wat is een roerende voorheffing?


Een roerende voorheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting die geheven wordt op inkomsten uit roerende goederen. Daar vallen ook de rente-inkomsten onder. Volgens de huidige fiscale wetgeving is de eerste schijf van 1.660 euro aan rente-inkomsten vrijgesteld van roerende voorheffing en dit voor natuurlijke personen met woonplaats in België. Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. Rekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden genieten van een dubbele vrijstelling (3.320 euro aan intresten). Indien de belastingplichtige bijvoorbeeld houder is van verschillende (individuele of gemeenschappelijke) spaarrekeningen moet hij de gecumuleerde intresten boven de vrijgestelde schijf, opnemen in zijn aangifte.Meer FAQs