Vaste jaarvergoeding gebruikt als verbrekingsvergoeding?

Posted on 07/01/2019 by Anke
Vaste jaarvergoeding: forfait of pro rata? | Aanbieders.be
De vaste jaarvergoeding als verborgen verbrekingsvergoeding aangerekend? Daarvoor moeten we eerst even terug in de tijd. In 2012 werd namelijk de energiewet aangepast, waarin staat dat wie voortijdig zijn gas- of elektriciteitscontract opzegt, daar in het vervolg geen verbrekingsvergoeding meer voor moet betalen. Destijds bestond namelijk nog de regel dat je de volledige contractduur moest respecteren. Was je te laat met het opzeggen van je contract, dan werd je contract automatisch verlengd. Tenzij je een verbrekingsvergoeding betaalde en die kon oplopen tot 150 euro! De Minister wilde met deze aanpassing mensen aanzetten om regelmatig en zonder extra kosten te veranderen van energieleverancier. Want, zo redeneerde hij, als mensen sneller (en dus zonder boete) weg kunnen bij hun huidige leverancier, omdat een concurrerende leverancier betere tarieven heeft, dan zouden de energietarieven in België in zijn geheel dalen. So far, so good! Echter....

Het addertje onder het gras dat "vaste jaarvergoeding" heet

Een van de onderdelen van uw jaarfactuur betreft de vaste jaarvergoeding die je als klant aan de leverancier moet betalen. Zeg maar een administratieve kost. Deze kost bedraagt 40 tot 70 euro per jaar per energietype. Best veel geld hoor ik je denken, maar je zult er verder weinig van merken, want de overige kosten voor transport, levering, energiekost, BTW enzovoort liggen nog een pak hoger. Al deze kosten worden in verhouding tot de looptijd van een contract (telkens voor 1 jaar) in rekening gebracht. Dat wil zeggen dat als je besluit na 10 maanden al van leverancier te wisselen, je huidige leverancier 10/12 deel van alle kosten doorrekent. Dus ook de vaste vergoeding. Maar een paar creatieve leveranciers vinden dat de vaste jaarvergoeding eigenlijk los staat van de duur van een contract en rekenen de vaste jaarvergoeding aan voor een heel jaar, zelfs al was je geen volledig jaar klant.

Maar waarom doen deze leveranciers dit?

Leveranciers rekenen deze kosten in zijn geheel door omdat ze vinden dat ze niet de dupe mogen zijn van klanten die voortijdig overschakelen. De leverancier stelt dat zij wel de kosten gemaakt hebben om deze klanten aan te werven en te verwerken in hun systemen. Als een klant eerder weer vertrekt,  maken leveranciers hier dus enkel verlies op. Vorig jaar nog adviseerde de Ombudsdienst Voor Energie naar aanleiding van de nieuwe gedragscode voor de energiesector, dat vaste vergoedingen pro rata zouden worden aangerekend, volgens de termijn dat je klant was, maar dat advies werd dus niet gevolgd. Het staat leveranciers met andere woorden vrij om deze verdoken verbrekingsvergoeding aan te rekenen.

Advies van Aanbieders.be: binnen het jaar wisselen = géén goed idee

Hoewel de verbrekingsvergoeding verleden tijd is en je dus in principe op eender welk moment je energiecontract kunnen opzeggen, is het niet aan te bevelen om binnen het jaar te veranderen van energieleverancier. Het eerste jaar dat je klant bent bij een leverancier, heb je namelijk recht op hoge welkomstkortingen en promoties. Deze krijg je pas volledig toegekend als je één volledig jaar klant bent.
Ons advies: zorg ervoor dat je niet te vroeg overschakelt naar een andere energieleverancier.
Stap je eerder over, valt namelijk een deel van je besparing weg. Ook geeft het een vertekend beeld als je een correcte vergelijking voor het nieuwe jaar wilt maken.

Vaste jaarvergoeding: forfait vs. pro rata? Een handig overzicht.

Welke leveranciers de jaarvergoeding in één keer doorrekenen en welke dat pro rata doen? Wij zochten het voor je uit en vroegen de betreffende verantwoordelijken bij de verschillende energieleveranciers om hun commentaar. Hieronder hun officiële antwoord*:
Octa+ “De vaste vergoeding wordt pro rata temporis berekend, behalve het eerste jaar, waar deze volledig wordt aangerekend”
Eneco “De vaste vergoeding wordt pro rata verrekend.”
Essent “De vaste vergoeding is een vaste, jaarlijkse abonnementskost die eenmalig en volledig wordt verrekend op de eerste afrekeningsfactuur van dat leveringsjaar.”
Engie “Op de afrekening blijven we het jaarlijkse abonnement factureren, pro rata voor het aantal dagen.”
Luminus “Tijdens het eerste jaar is deze vaste vergoeding integraal verschuldigd, vanaf het tweede jaar wordt de vaste vergoeding pro rata aangerekend.”
Poweo “Bij ons is dat nog steeds ongewijzigd: pro rata.”
Lampiris “Onze vergoeding wordt pro rata berekend.”
Mega “De vaste vergoeding wordt per begonnen contractjaar betaald behalve met een tijdelijk contract (facturering naar rata van het aantal dagen).”

Vergelijk alle energietarieven hier

* In bovenstaand overzicht vindt u slechts een beperkte selectie van de energieleveranciers op de Belgische markt terug. Deze leveranciers vertegenwoordigen het grootste aandeel op de markt en reageerden snel op de gestelde vraag. De overige leveranciers hebben nog niet gereageerd, maar worden aangevuld zodra we meer informatie hebben.

Mogen we je gegevens gebruiken om je relevante advertenties te laten zien?
Onze partners verzamelen gegevens en gebruiken cookies om advertenties te personaliseren en te meten.
Bekijk hoe wij en onze partners gegevens verzamelen en gebruiken.
Akkoord