Antwoorden op alle vragen over energie

Wat is het sociaal tarief voor energie?

Het sociaal tarief is in het leven geroepen om bepaalde consumenten in bescherming te nemen. Concreet zijn dit dan alleenstaande personen of gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Daarom hebben zij recht op goedkopere tarieven voor elektriciteit en gas.

Gemiddeld is een contract volgens sociaal tarief 500 euro goedkoper dan een ‘gewoon’ contract. Het sociaal tarief is bedoeld voor mensen die een leefloon ontvangen, mensen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen, mensen die maatschappelijke steun (OCMW) ontvangen, of voor bejaarden met een gewaarborgd inkomen.

Wie nu net in aanmerking komt wordt bepaald door het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap, het Agentschap Zorg en Gezondheid of de Federale Pensioendienst.

Lees ook ons uitgebreide dossier over het sociaal tarief, en kijk of jij in aanmerking komt.

Niet gevonden wat je nodig hebt? Contacteer ons