Antwoorden op alle vragen over energie

Ik ben mijn factuur vergeten te betalen, word ik nu afgesloten?

Neen, als je één keer een betaling mist of als je door financiële problemen je factuur niet kan betalen, wordt je elektriciteit en/of aardgas niet onmiddellijk afgesloten. Dankzij de Vlaamse regering bestaat er een procedure die bescherming biedt aan huishoudelijke afnemers. Dit zijn personen met een contract op privénaam voor een woning waar ze zijn gedomicilieerd.

Als je je energiefactuur niet binnen de betalingstermijn hebt kunnen betalen, stuurt je leverancier je een herinneringsbrief. Daarin vermeldt hij de mogelijkheid om een afbetalingsplan voor je energiefactuur af te spreken via zijn klantendienst, het OCMW of een (andere) erkende schuldbemiddelaar.

In deze brief beschrijft de leverancier ook wat gebeurt als je niet betaalt. Niet-betalen kan bijvoorbeeld leiden tot de opzegging van je contract. Je leverancier mag je extra kosten aanrekenen voor het versturen van de herinneringsbrief, behalve als je een beschermde klant bent. Welke kosten je leverancier precies aanrekent voor een herinneringsbrief, vind je terug in de algemene voorwaarden van je leverancier.

Let op: je leverancier moet een opzegtermijn van 60 dagen naleven. Hij stuurt je een opzegbrief met de einddatum van je contract en verwittigt je netbeheerder.
Je schulden blijven ook na opzegging van het contract bestaan. Je leverancier gebruikt dan alle wettelijke middelen om zijn geld nog te innen. Hij mag bijvoorbeeld een deurwaarder sturen.

Met een professioneel contract ben je niet beschermd als je een factuur te laat of niet betaalt.

Niet gevonden wat je nodig hebt? Contacteer ons