Wat is het verschil tussen 'groene' en 'grijze' stroom?

Groene stroom komt voort uit hernieuwbare, duurzame energiebronnen (zoals wind, water, zon en biomassa) die het milieu niet of nauwelijks belasten en in principe onuitputtelijk zijn, terwijl grijze stroom voortkomt uit eindige energiebronnen (fossiele brandstoffen) die wel schadelijk zijn voor het milieu, en op termijn zullen opraken. Het is dan ook nodig om na te denken over alternatieven, zodat we kunnen blijven voorzien in onze energiebehoeften.

 

Een duurzame oplossing

 

Tegenwoordig is het onmogelijk om naast het fenomeen ‘groene energie’ te kijken. Sinds enkele jaren worden ook overheden zich ervan bewust dat duurzame oplossingen voor energieopwekking gestimuleerd moeten worden, zowel om ecologische redenen als om het simpele feit dat fossiele brandstoffen zullen opraken

 We lijsten even de verschillende hernieuwbare energiebronnen op: 

  • Windenergie: naar verluidt is windenergie op het land vandaag al de minst dure energievorm. De laatste jaren is het aantal windmolens in België exponentieel gestegen. Ook de Noordzee biedt een ideale plaats om windmolenparken te plaatsen.
  • Zonne-energie: ondanks het feit dat zonnepanelen niet meer gesubsidieerd worden, blijft het aantal aantal gebruikers van zonnepanelen stijgen. Je kiest er dan voor om zelf een deel van je stroom op te wekken dankzij zonnestralen. Met de toevoeging van een zonneboiler is het ook mogelijk om het water van je centrale verwarming via zonne-energie te verwarmen. (Lees ook dit dossier over zonnepanelen)
  • Warmtekrachtkoppeling: tegenwoordig produceren moderne energiecentrales tegelijk warmte en elektriciteit. Logischerwijs zorgt dit voor een veel hoger rendement. De verwarming kan gebeuren met gas of met biomassa en op termijn ook met waterstof uit hernieuwbare bronnen.
  • Waterkracht: een hernieuwbare bron die een schat aan mogelijkheden biedt. Waterkracht is niet alleen snel beschikbaar, maar door het water de hoogte in te pompen met behulp van het overschot aan wind- of zonne-energie, kan de energie ook worden ‘opgeslagen’ voor later gebruik. 
  • Biomassa: (oliehoudende) planten, hout, voedsel- of landbouwafval en alle vormen van organisch materiaal kunnen worden omgezet in energie. De oorsprong van het organisch materiaal is wel erg bepalend om te kunnen spreken van echt duurzame en CO2-arme energie. Niet alle biomassa kan hernieuwbaar of milieuvriendelijk worden genoemd.

In een ideale wereld zou onze gehele energieproductie van deze hernieuwbare bronnen afhangen. In de praktijk ligt het anders.  

 

Overgang van grijs naar groen

 

Momenteel zijn we nog volop aan het gebruik maken van niet-hernieuwbare energiebronnen, en is onze infrastructuur nog niet voldoende aangepast om naar integraal naar  volledig hernieuwbare energiebronnen over te schakelen. Wat dat betreft bevinden we ons momenteel in een transitieperiode.

Essentieel voor de milieuvriendelijkheid van een bepaalde energiebron is dat ze ook op duurzame wijze wordt gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk om bomen aan te planten ter vervanging van de bomen die worden gebruikt voor de productie van pellets, maar dat betekent daarom nog niet dat het gebruik van die pellets duurzaam is.

Daarnaast zijn er ook energiebronnen, zoals aardgas, die niet hernieuwbaar zijn, maar die op dit moment heel nuttig zijn om de overgang naar een toekomst op basis van hernieuwbare energie te verzekeren. Bronnen zoals aardgas zijn namelijk erg heel flexibel, en er kunnen nog altijd schommelingen optreden in de productie van zonne- en windenergie. Aardgas kan dan dienen om  die schommelingen op te vangen.

 

De Greenpeace-score

 

In onze vergelijkingsmodule kan je rekening houden met de Greenpeace-score van bepaalde leveranciers.

Greenpeace houdt nauwkeurig bij welke bedrijven ‘echte’ groene stroom aanbieden en welke niet. 

Hoe hoger de Greenpeace-score, hoe duurzamer de energie(leverancier).

Als je energieleveranciers vergelijkt in onze module zal je merken dat sommige aanbieders, bijvoorbeeld die van aardgas, een perfecte Greenpeace-score krijgen, ondanks het feit dat aardgas geen hernieuwbare energiebron is. 

Dat heeft met de leverancier zelf te maken, en niet met de energiebron: een leverancier met een hoge Greenpeace-score doet moeite om te investeren in duurzame energie, en tracht het gebruik hiervan te bevorderen. Het geld dat je aan zo’n leverancier betaalt voor aardgas wordt idealiter besteed aan onderzoek of aan nieuwe technologie met betrekking tot groene energie.

Greenpeace doet dus constant aan onderzoek naar of de groene stroom die bij leveranciers wordt aangeboden, wel echt ‘groen’ is. 

 

Is groene stroom wel echt groen?

 

In principe is de elektriciteit die uit je stopcontact komt niet groen te noemen: je kan elektriciteit immers niet ‘sorteren’. Waar je wel een invloed op hebt, is hoe het geld dat jij uitgeeft aan energie wordt besteed. Als je voor een duurzame optie kiest wordt dat geld gebruikt om groene energie te financieren. Denk dus bijvoorbeeld aan het promoten van en werken met hernieuwbare energiebronnen.

Sommige energieleveranciers bieden zogezegd ‘groene’ stroom aan, maar gebruiken bepaalde tactieken om hun certificaat te verkrijgen, bijvoorbeeld door in het buitenland zogenaamde GVO’s (Garanties van Oorsprong) aan te kopen. 

Aangezien Greenpeace dit soort praktijken onderzoekt, kan de Greenpeace-score voor de consument duidelijkheid scheppen over welke leverancier het ‘groenst’ is. 

 

Is groene stroom duurder?

 

Een vraag die veel mensen die twijfelen om over te stappen, zich stellen. 

Groene stroom is door de band genomen niet duurder dan ‘grijze’ stroom.  In sommige gevallen ben je zelfs goedkoper af dan bij een leverancier die niet-hernieuwbare, ‘grijze’ stroom aanbiedt.

Alles hangt af van hoeveel hernieuwbare investeringen er worden gedaan. Het geld dat mensen betalen voor groene energie wordt rechtstreeks geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Hoe meer investeringen, hoe lager de prijzen. 

Hernieuwbare energie heeft bovendien ook niets te maken met grondstoffen: je tarief voor groene energie is compleet onafhankelijk van de gas- of olieprijzen.Moet ik bepaalde aanpassingen doen als ik naar groene energie overschakel?

Om naar groene energie over te schakelen, hoef je amper iets te doen: noch je aansluiting, stopcontacten of elektrische apparaten moeten vervangen te worden. 

Je hoeft ook geen nieuwe meter te plaatsen. 

De leverancier gebruikt hetzelfde netwerk en dezelfde aansluiting voor het leveren van groene stroom en gas. Als je van leverancier wisselt (zodat je bijvoorbeeld een groener alternatief kan gebruiken) moet je je ook geen zorgen maken: de overstap is puur administratief.

 

Hoe vergelijk ik? 

 

Heel simpel: in onze vergelijkingsmodule geef je je gegevens in, en je kan meteen beginnen zoeken naar het voordeligste tarief voor jouw situatie. 

Vind je duurzaamheid belangrijk? Dan gebruik je onze parameters voor groene energie, en de Greenpeace-score. Zo ben je zeker dat de leveranciers die je te zien krijgt volledig duurzame energie aanbieden, en dat aan het beste tarief op de markt! 

 

Kunnen we je helpen?

Heb je nog vragen over groene energie, je contract voor gas of elektriciteit, of prijsvergelijking via Aanbieders.be?

Laat ons gewoon iets weten! Ons team van experts helpt je met plezier verder.

Niet gevonden wat je nodig hebt? Contacteer ons