Home » Telefonie » Vraag & Antwoord » Nieuwe telecomwet

Nieuwe telecomwet


GSM, tv of internet te duur naar uw zin?
Vanaf 1 oktober gaat de nieuwe telecom wet in voegen. De voornaamste maatregel die wordt ingevoerd, is de mogelijkheid om uw telecomcontract na zes maanden gratis op te zeggen, zonder een verbrekingsvergoeding te betalen. Dat moet consumenten meer bewegingsvrijheid geven en voor meer concurrentie op de markt zorgen.
 
Welke nieuwigheden zitten er nog in die wet:

- Telecomoperatoren mogen je niet langer opbellen om een contract voor internet, tv of telefoon- en gsm-lijnen af te sluiten.

- Contracten afsluiten of verlengen mag alleen nog via een geschreven contract, dat de klant moet ondertekenen. Er wordt dus paal en perk gesteld aan de praktijk om contracten met stilzwijgende instemming te verlengen.

- Voor het opzeggen van een contract is géén aangetekende brief meer nodig. Evenmin is het nodig een reden te geven voor het opzeggen van het contract. Elke reden is geldig: ook een tariefverhoging, zelfs als het om een indexering gaat.

- De maatregel geldt voor nieuwe én voor bestaande contracten. Alleen wie zijn contract opzegt in de eerste zes maanden van de looptijd, moet nog een vergoeding betalen. Maar ook hier is er een beperking: enkel de prijs van het abonnement van die (maximaal) eerste zes maand, eventueel verhoogd met de restwaarde van de gsm of smartphone die gratis werd aangeboden via koppelverkoop.

- Alleen wie zijn contract opzegt in de eerste zes maanden van de looptijd, moet nog een vergoeding betalen. Maar ook hier is er een beperking: enkel de prijs van het abonnement van die (maximaal) eerste zes maand, eventueel verhoogd met de restwaarde van de gsm of smartphone die gratis werd aangeboden via koppelverkoop.

- Een overstap naar een andere operator mag bovendien nog hoogstens één werkdag in beslag nemen.

- Verder wordt ook een zogeheten ‘bill-shock’-systeem ingevoerd. Concreet krijg je een gratis waarschuwing wanneer een bepaald financieel of dataplafond wordt overschreden.

- Wie bij zijn of haar abonnement een gratis tablet-pc of smartphone krijgt, zal daar ook niet langer volledig voor opdraaien wanneer het contract voortijdig wordt opgezegd. Voortaan moeten de operatoren een afschrijvingstabel opstellen met een maximale duurtijd van twee jaar. Enkel het restbedrag is dan nog verschuldigd bij opzeg van het abonnement.

Met dit goed nieuws kunt u onmiddellijk tot actie overgaan. Vergelijk hier de goedkoopste gsm abonnementen. Of wilt u eindelijk eens werk maken van digitale TV? Bekijk hier het voordeel van een pack: internet, digitale TV en telefoon aan een scherpe prijs.
 
Lees meer over deze telecomwet op de website van Minister Vande Lanotte.

Meer FAQs