Home » Sparen » Vraag & Antwoord » Welk fiscaal regime is van toepassing op mijn spaargeld?

Welk fiscaal regime is van toepassing op mijn spaargeld?


Volgens de huidige fiscale wetgeving is de eerste schijf van 1.630 euro aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing en dit voor natuurlijke personen met woonplaats in België. Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. Rekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden genieten van een dubbele vrijstelling (3.260 euro aan intresten). Elk bedrag aan interesten dat de vrijgestelde schijf per belastingplichtige overschrijdt en waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, moet door de belastingplichtige aangegeven worden in zijn jaarlijkse belastingaangifte. Indien de belastingplichtige bijvoorbeeld houder is van verschillende (individuele of gemeenschappelijke) spaarrekeningen moet hij de gecumuleerde interesten boven de vrijgestelde schijf, opnemen in zijn aangifte.

Bron Actuapedia.beMeer FAQs