Home » Sparen » Vraag & Antwoord » Wat is een getrouwheidspremie?

Wat is een getrouwheidspremie?


De getrouwheidspremie is de rente die u ontvangt als u voor langere tijd uw geld laat staan op uw spaarboekje. Deze getrouwheidspremie komt bovenop de basisrente en wordt toegekend per jaar voor elk bedrag dat gedurende twaalf opeenvolgende kalendermaanden, volgend op de periode waarover de aangroeipremie wordt toegekend, op de rekening staat.

Meer FAQs