Home » Sparen » Vraag & Antwoord » Hoe werkt betalen met een kredietkaart?

Hoe werkt betalen met een kredietkaart?


Betalen kunt u op twee manieren doen:

Betalen met uw handtekening, dit doet u als u in een winkel of restaurant wilt betalen. U overhandigt dan aan de bediende uw kaart en deze zal vervolgens een bon geven waarop u uw handtekening dient te zetten. Betalen per handtekening zal in de toekomst steeds meer verdwijnen, vanwege de invoering van de chip op de kredietkaart. U zult dan met een geheimcode dienen te betalen. In sommige Europese landen, zoals het Verenigde Koninkrijk is het gebruik van de geheimcode al verplicht.

Betalen door middel van het overhandigen van uw kredietkaartnummer. Dit gebeurt als u wilt betalen op Internet. Er wordt dan gevraagd naar uw kredietkaartnummer, de vervaldatum op de kaart (dit is de datum die op de voorkant van uw kaart staat aangegeven) en de naam zoals deze op de voorkant van de kredietkaart staat aangegeven. Tegenwoordig wordt er ook steeds vaker naar de CVC code gevraagd (of Creditcard Verificatie Code). Andere benamingen hiervoor zijn: CVV, CVV2, CVC2 of Cardmember ID. Bij MasterCard en VISA kunt u deze code vinden op achterkant van uw kredietkaart. Het is het laatste aangegeven getal van 3 cijfers. Bij American Express vindt u de code op de voorkant van uw kredietkaart (4 cijfers).

Betalen door middel van een geheimcode, dit vindt steeds meer plaats in winkels en op het Internet en is in enkele landen al verplicht. Doordat de geheimcode niet wordt overhandigt is dit de meest veilige manier van betalen. De geheimcode ontvangt u meestal zodra u de kaart aangevraagd heeft. Als u deze vergeten bent, dan kunt u het beste contact opnemen met uw kredietkaartaanbieder, zij zullen u gratis de geheimcode doen toekomen.

Meer FAQs