Home » Sparen » Vraag & Antwoord » Hoe veilig is mijn kredietkaart ?

Hoe veilig is mijn kredietkaart ?


Zodra uw kredietkaart is geblokkeerd loopt u geen enkel risico. Tot dit moment verschilt uw risico per kredietkaart. Bij de meeste kredietkaarten loopt u een beperkt eigen risico tot bijvoorbeeld 100 euro. Een groter risico geldt als u de geheimcode bent verloren of dat u langer dan 24 uur wacht om uw kredietkaart te blokkeren nadat deze is verloren.

U kunt altijd betalingen betwisten en onterechte transacties terugdraaien. Kredietkaartaanbieders monitoren uw transacties, en treden vaak proactief op. Toch dient u zelf ook altijd zorg te dragen dat u de kaart snel blokkeert en vreemde transacties zo snel mogelijk meldt.

De kredietkaartmaatschappij is belast met de veiligheid van de kredietkaart. Deze zal dan ook het uiterste doen om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Dit neemt niet weg dat verlies en diefstal mogelijk is. Omdat een handtekening of een kredietkaartnummer al voldoende is voor autorisatie is de kans op fraude met een kredietkaart groter dan met een gewone bankpas.
Maar hier is bewust sprake van een afweging. Het succes van het betaalmiddel kredietkaart hangt samen met zijn wereldwijde acceptatie. De eenvoudige betaling per nummer gaat ten koste van de veiligheid. Omdat fraude toch relatief weinig voorkomt is het mogelijk dat kredietkaartmaatschappijen u een aantrekkelijk en eenvoudig product als de kredietkaart kunnen aanbieden.
Als een fraudeur uw kredietkaartnummer in bezit heeft, dan zal deze mogelijk betalingen trachten te verrichten met kredietkaartnummer. Als kredietkaarthouder bent u hier meestal voor verzekerd. De mate van aansprakelijkheid hangt af van gedrag en van de kredietkaartmaatschappij. U dient het verlies zo spoedig mogelijk melden en het verlies van de kaart met pincode verhoogt uw aansprakelijkheid. Een deel van de kredietkaartmaatschappijen zal de schade tot het moment van melding terugbetalen, maar dit geldt niet voor alle kredietkaartmaatschappijen. Als uw kredietkaart is gestolen kunt u in ieder geval het beste zo snel mogelijk dit doorgeven aan uw kredietkaartmaatschappij. Elke kredietkaartmaatschappij heeft een internationaal meldnummer dat 24 uur per dag te bereiken is. U kunt bij verlies verzoeken om de kaart te blokkeren. Vaak bekomt u dan snel weer een nieuwe kaart met een nieuw nummer.

Meer FAQs