MoneYou is een handelsnaam van ABN AMRO Bank N.V. De hoofdzetel bevindt zich in Amsterdam. ABN AMRO is een van de grootste banken in Europa en telt wereldwijd meer dan 24.000 medewerkers. In België is ABN AMRO al actief met ABN AMRO Private Banking.

Sparen bij MoneYou
Onder de naam MoneYou biedt ABN Amro Bank N.V. eenvoudige spaarproducten aan tegen aantrekkelijke rentetarieven voor mensen die op een flexibele manier zelf hun bankzaken in de hand willen nemen.

Nederlands depositogarantiestelsel
Op uw spaargeld is het Nederlandse depositogarantiestelsel van toepassing. Bij uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld opgeteld dat u heeft staan bij MoneYou en andere niet-zelfstandige entiteiten die binnen ABN AMRO N.V. vallen (zoals ABN AMRO Private Banking) . Uw spaargeld wordt bij ABN AMRO Bank N.V. gezamenlijk gedekt tot een maximum van € 100.000,- per persoon onder het depositogarantiestelsel.

 Klantendienst MoneYou

Klantendienst MoneYou
Postbus 10000
2600 Berchem
Klant worden: 011-37 38 00
Bestaande klanten: 028949566