Crelan onderscheidt zich als coöperatieve bank van de grootbanken door haar “andere”, persoonlijke aanpak. Crelan heeft goed standgehouden in de crisis, en dit dankzij haar voorzichtig en transparant beleid.

Crelan bleef door de jaren heen haar coöperatieve waarden trouw. De bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar winstoptimalisatie. Veilig en verstandig bankieren staan voorop: bankieren met gezond verstand.

Crelan draagt de coöperatieve waarden echt uit in haar dagelijks beleid.

Duurzaamheid

Crelan stelt altijd de lange termijn voorop: in haar strategische beslissingen, in haar relatie met de klanten, in haar acties, in haar HR-beleid, in haar mecenaat-, sponsorings- en liefdadigheidsbeleid.
Crelan is een duurzame partner die streeft naar een win-win-relatie met haar klanten, met haar aandeelhouders, met haar medewerkers, maar ook met de maatschappij via haar maatschappelijk engagement.

Transparantie

Crelan hanteert een model waar klanten een stukje mede-eigenaar van de bank kunnen worden en draagt dus van nature de cultuur van transparantie in zich. Dit model van transparantie heeft ervoor gezorgd dat Crelan de financiële crisis zonder kleerscheuren kon doorstaan.

Verankering

Crelan is de erfgenaam van Landbouwkrediet en heeft haar roots in de landbouwwereld. Vandaag is Crelan de bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwwereld. De agenten van Crelan zijn zelfstandig en zijn verankerd in het rurale milieu.

Engagement

De medewerkers voelen zich in sterke mate betrokken bij hun werk, bij wat leeft in Crelan en zetten zich dan ook bijzonder in om een optimale service te verlenen aan de klanten. Zij zijn de ambassadeurs van het coöperatieve gedachtegoed van de bank.
Crelan engageert zich in de maatschappij door de steun aan het goede doel, aan cultuur, aan sport, en dus meer in het algemeen aan de menselijke ontplooiing zowel op lokaal als op nationaal vlak.

We vinden de coöperatieve waarden terug in het beleid van duurzame ontwikkeling dat de bank sinds enkele jaren toepast, maar ook in de vertrouwensrelatie met de klanten en in het Fidelio-concept dat de moderne invulling van het coöperatieve gedachtegoed vormt.

 Klantendienst Crelan

Klantendienst Crelan
Sylvain Dupuislaan 251
1070 Brussel
Tel +32 (0)2 558.71.11