ABK Bank is een aanbieder van termijn rekeningen en spaarrekeningen in België.

 Klantendienst ABK Bank

Klantendienst ABK Bank
Frankrijklei 126
2000 Antwerpen
Tel +32 (0)3 233.89.35