Home » Internet » Vraag & Antwoord » Triple Play

Triple Play


Veel providers bieden je tegenwoordig een geïntegreerd triple play aanbod, dat telefonie, internet en televisie groepeert. Deze 3 diensten komen dan bij jou binnen via dezelfde breedband ADSL- of kabelverbinding. Nadeel is wel dat je afhankelijk bent van die ene verbinding. Als er iets verkeerd gaat met je verbinding, werken telefoon, televisie en internet meteen alle 3 niet meer. Toch loont het de moeite om een triple play aanbod van naderbij te bekijken. Als je de 3 diensten los aankoopt, is de kostprijs vaak veel hoger dan via een triple play aanbod.

De vorm waarin triple play geleverd wordt kan erg uiteen lopen. In de eenvoudigste vorm, zijn het de drie losse diensten die in één gezamenlijk pakket verkocht worden. De diensten hebben verder niets met elkaar te maken en werken ook niet samen. In de meest complete vorm worden de drie diensten echt geïntegreerd. Er wordt dan gebruikgemaakt van één gemeenschappelijke breedbandverbinding naar het huis. Ook worden de diensten echt geïntegreerd, bijvoorbeeld door binnenkomende telefoongesprekken op de tv te tonen en informatie van internet te koppelen aan tv-programma's.Meer FAQs