Group
Abonnementskost
 • Enkelvoudig tarief (/kWh)
  0 1603
 • Enkelvoudig tarief (Vaste vergoeding)
  0 1603
 • Dagtarief (/kWh)
  0 1673
 • Dagtarief (Vaste vergoeding)
  0 1673
 • Nachttarief (/kWh)
  0 133
 • Exclusief nachttarief (/kWh)
  0 1023
 • Exclusief nachttarief (Vaste vergoeding)
  0 1023
Toon dag- en nachttarief
Totale korting

  Sociaal Tarief Sociaal tarief

  Dit product kun je helaas niet bestellen via Aanbieders.be.

  Wat is "Sociaal tarief"?
  De sociale maximumprijs is een prijs die u door elke leverancier moet worden aangeboden indien u aantoont er recht op te hebben. Elke leverancier moet hetzelfde sociaal tarief aanrekenen. Het is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in Belgë aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. De sociale maximumprijs wordt om de zes maanden berekend door de federale regulator, de CREG.

  Wie heeft recht op het sociaal tarief?
  In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend. Indien dit door omstandigheden niet gebeurd, dient u zelf een attest aan FOD Economie aan te vragen, en aan uw energielevercier te bezorgen.

  Het sociaal tarief wordt toegekend aan elke klant die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die op hetzelfde adres woont geniet van:
  • een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente;
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%;
  • een tegemoetkoming voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorie II, III, IV;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan derden;
  • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

  duurzaamheid

  Contract

  • Product
   Sociaal tarief
   Tarief
   Vast tarief
   Groene oorsprong
   0.00%
  Mogen we jouw gegevens gebruiken om je relevante advertenties te laten zien?
  Onze partners verzamelen gegevens en gebruiken cookies om advertenties te personaliseren en te meten.
  Bekijk hoe wij en onze partners gegevens verzamelen en gebruiken.
  Akkoord